Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

на вертикальні конструкції, установлення їх у пожежних шафах або тумбах має бути виконано таким чином, щоб забезпечувати можливість прочитування маркувальних написів на їх корпусах.
Вогнегасники повинні розміщуватись з урахуванням зручності їх обслуговування, огляду, користування, а також досягнення найкращої видимості з різних точок захищуваного простору.
Підходи до місця розташування вогнегасників мають бути завжди вільними.
Для зазначення місцезнаходження вогнегасників на об'єктах повинні встановлюватися вказівні знаки:
Знаки розташовують на видних місцях на висоті 2,0 - 2,5 м від рівня підлоги як у середині, так і поза приміщеннями.
У приміщеннях, у яких немає постійного перебування працівників, вогнегасники слід розміщувати ззовні приміщень або біля входу до них.
Періодичний огляд вогнегасників здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку на об'єкті, не рідше одного разу на місяць.
Переносні вогнегасники містять у собі обмежену кількість вогнегасної речовини і, як

По-русски

на вертикальные конструкции, установка их в пожарных шкафах или тумбах должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивать возможность прочитывания маркировочных надписей на их корпусах.
Огнетушители должны размещаться с учетом удобства их обслуживания, обзора, пользования, а также достижения наилучшей видимости из разных точек захищуваного пространства.
Подходы к месту расположения огнетушителей должны быть всегда свободными.
Для указания местонахождения огнетушителей на объектах должны устанавливаться указательные знаки:
Знаки располагают на видных местах на высоте 2,0 - 2,5 м от уровня пола как в середине, так и вне помещений.
В помещениях, у которых нет постоянного пребывания работников, огнетушители следует размещать извне помещений или у входа к ним.
Периодический обзор огнетушителей осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность на объекте, не реже однажды на месяц.
Переносные огнетушители содержат в себе ограниченное количество огнетушительного вещества и, как