Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

?о у IV семестрі та складається з: засвоєння теоретичного матеріалу щодо особливостей роботи стоматологічної поліклініки та основних маніпуляцій і їх відпрацювання під контролем керівника (у вигляді практичних занять та консультацій); самостійної роботи студента у стоматологічних відділеннях та закріплення отриманих знань і умінь у вигляді самостійних чергувань, підготовки до практичних занять, засвоєння практичних навичок, заповнення основної звітньої документації, індивідуальна робота та підготовка до підсумкового контролю знань.

По-русски

о в IV семестре и состоит из: усвоение теоретического материала относительно особенностей работы стоматологической поликлиники и основных манипуляций и их отработки под контролем руководителя(в виде практических занятий и консультаций); самостоятельной работы студента в стоматологических отделениях и закрепления полученных знаний и умений в виде самостоятельных дежурств, подготовки к практическим занятиям, усвоению практических навыков, заполнения основной звітньої документации, индивидуальная работа и подготовка к итоговому контролю знаний.