Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

— Про що довідаємося кожною дією? (Запис розв'язання задачі в зошитах.)
4. Розв'язання геометричних задач.
• Завдання 764 (с. 128 підручника).
— Що таке рівносторонній трикутник? Скільки в нього сторін?
— Як знайти периметр трикутника?
— Як знайти одну з трьох рівних сторін, якщо відомий периметр?
(Запис розв'язання на дошці й у зошитах.)
• Завдання.
З см
4см
— Чому дорівнює довжина найбільшої сторони? Побудова різних візерунків за допомогою циркуля.
VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Виконання завдання 2 (с. 60 робочого зошита).
2. Узагальнююча бесіда.
— На скільки дій розглядали й розв'язували числові вирази?
— Що таке прямокутний трикутник?
VII. ПІДСУМОК УРОКУ
Підсумкова бесіда.
— Які арифметичні дії вам відомі?
— Як називаються компоненти в кожній із цих дій?
— Як знайти периметр трикутника?
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання 770, 771 (с. 129 підручника). Розібрати умови задач і розв'язати

По-русски

- О чем узнаем каждым действием? (Запись решения задачи в тетрадях.)
4. Решение геометрических задач.
- Задание 764 (с. 128 учебника).
- Что такое равносторонний треугольник? Сколько у него сторон?
- Как найти периметр треугольника?
- Как найти одну из трех ровных сторон, если известный периметр?
(Запись решения на доске и в тетрадях.)
- Задание.
Из см
4см
- Почему равняется длина наибольшей стороны? Построение разных узоров с помощью циркуля.
VI. ОБОБЩЕНИЕ Й СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ
1. Выполнение задания 2 (с. 60 рабочей тетради).
2. Обобщающая беседа.
- На сколько действий рассматривали и решали числовые выражения?
- Что такое прямоугольный треугольник?
VII. ИТОГ УРОКА
Итоговая беседа.
- Какие арифметические действия вам известны?
- Как называются компоненты в каждой из этих действий?
- Как найти периметр треугольника?
VIII. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Задание 770, 771 (с. 129 учебника). Разобрать условия задач и развязать