Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

При каком условии возникает дырочная проводимость тока в примесном полупроводнике? Привести пример.

По-украински

За якої умови виникає діркова провідність струму в домішковому напівпровіднику? Навести приклад.