Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

4. Choose one of the pictures below and make up a story. The following tips will help
you. Don't forget to use the expressions from Ex. 2 to connect the sentences into a
story.
1. Think about the scenery and people depicted. Who are they, what are they
doing, why?
2. How did they get there, what are they doing?
3. Describe them. Is there anything special about them? What are they
frowning/smiling at?
4. Look at the picture closely, mentally note the smallest details, then write,
write, write. Don't stop to think -let the words flow out of you.

По-украински

4. Виберіть одну з картин нижче і виготовляють історію. Наступні наконечники допоможуть
ви. Не забувайте користуватися виразами з Ex. 2, щоб з'єднати речення всередину
історія.
1. Думайте про театральний декорації і люди зображували. Ким є вони, якими є вони
роблячи, чому?
2. Як вони добралися там, що вони роблять?
3. Опишіть їх. - там що-небудь спеціальне про них? Якими є вони
хмуриться/посмішку?
4. Подивіться на картину близько, подумки відмічають найменші деталі, потім запис,
запис, запис. Продовжуйте, щоб думати -let, слова витікають поза вами.