Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Народився Микола Іванович Кибальчич 31 жовтня 1853 року в місті Коропі, сьогодні Чернігівська область, у родині священника. Підліток пішов на серйозний конфлікт із батьком-священиком, покинув духовну семінарію у Чернігові і вступив до гімназії Новгорода-Сіверського. Там же хлопчик і захопився хімією, за що навіть одержав прізвисько Миколка-піротехнік. Щоб читати технічну літературу, він самотужки вивчив англійську мову. Кибальчич був одним із кращих учнів гімназії. Закінчивши зі срібною медаллю навчання, хлопець обрав для себе шлях вивчення точних наук. Це привело його спочатку в Петербурзький інститут інженерів шляхів сполучення (1871—1873 р.). Не закінчивши його, він перейшов у Медико-хірургічну академію. Тут Кибальчич і познайомився з народовольцями та їхніми ідеями. У 1875 році за зберігання нелегальної літератури був заарештований і майже три роки провів у Лук'янівській в'язниці у Києві, після чого його випустили під нагляд поліції.

Продовжити освіту Кибальчичу не дозволили.

По-английски

Mykola Ivanovich Кибальчич was born on October, 31, 1853 in city Carp, today the Chernihiv area, in family of священника. A teenager went on a serious conflict with a father-priest, abandoned a theological seminary in Chernihiv and entered to the gymnasium of Новгорода-Сіверського. There a boy addicted to chemistry, for what even got the nickname of Миколка-піротехнік. To read technical literature, he learned English independently. Кибальчич was one of the best students of gymnasium. Making off with a silver medal studies, a fellow chose on your own the way of study of exact sciences. It brought him over at first in the Petersburg institute of engineers of ways of report (in 1871-1873). Not making off him, he passed to the Медико-хірургічну academy. Here Кибальчич and became acquainted with народовольцями and their ideas. In 1875 for storage of illegal literature was arrested and almost three years conducted in Лук'янівській clink in Kyiv, whereupon he was produced under the supervision of police.

did not allow to Continue formation of Кибальчичу.