Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Про внесення змiн до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
8 грудня 2004 р. за N 1566/10165

Вiдповiдно до статтi 8 Закону України "Про судову експертизу" та статтi 9 Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi" та з метою удосконалення порядку проведення оцiнки дорожнiх транспортних засобiв наказуємо:

1. Затвердити змiни до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв, затвердженої наказом Мiнiстерства юстицiї України та Фонду державного майна України вiд 24.11.2003 N 142/5/2092 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.11.2003 за N 1074/8395, що додаються.

2. Начальнику управлiння експертного забезпечення правосуддя Мiнiстерства юстицiї України (Л.М. Головченко) подати цей наказ на державну реєстрацiю вiдповiдно до Указу Президента України вiд 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацiю

По-английски

Про внесення змин до Методики товарознавчої експертизи та оцинки дорожних транспортних засобив