Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

________________________________________

Будівельні матеріали

ПІСОК КВАРЦОВИЙ

Технічні умови

Строительные материалы

ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ

Технические условия

Building materials

QUARTZ SAND

Specifications

________________________________________

Чинний від 2008.01.01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на піски кварцові родовищ України: природні, збагачені, усереднені, фракціоновані, мелені (пилокварц), далі відповідно сукупно – продукція.

1.2 Стандарт установлює класифікацію, основні технічні вимоги та методи випробування продукції як сировини для скляної промисловості, виробництва глазурі, емалей, керамічних, фарфоро-фаянсових виробів, зварювальних флюсів, вогнетривів, сухих будівельних сумішей.

?ивачем, якщо якість продукції відповідає вимогам нормативних документів за галуззю призначення, піски можуть поставлятися для ливарних виробництв як сировина для фільтрувального матеріалу при водопостачанні, абразивний матеріал, заповнювач для різних видів бетонів та розчинів, наповнювач засобів побутової хімії, полімерних, композиційних матеріалів та фарб, заповнювач і компонент в’яжучого для виробництва силікатного бетону щільної структури, ніздрюватих бетонів, силікатної цегли й каменю, загальнобудівельних робіт, дренажу тощо.

1.3 В залежності від призначення та рекомендованих галузей застосування продукція повинна використовуватися згідно з вимогами чинних нормативних документів. Якісні показники продукції повинні відповідати вимогам нормативних документів для конкретних видів матеріалів та виробів.

1.4 При укладанні договору на поставку продукції виробник і споживач можуть обмежити або розширити перелік вимог до продукції.

1.5 Вимоги даного стандарту є обов’язковими (крім обумовлених у тексті як рекомендовані або довідкові).

1.6 Обов’язкові вимоги до виробництва та якості продукції, що забезпечують її нешкідливість і безпечність для здоров’я, життя й майна населення та охорону довкілля, викладені в розділах 6 та 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.4-1.01-97 Системи форм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Системи норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва

ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2568-94 Порядок атестації і використання довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2974-95 Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та визначення

ДСТУ 2979-95 Вироби скляні технічні. Терміни та визначення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3165-95 Виробництво скла. Сировина. Терміни та визначення

ДСТУ 3290-95 Виробництво скла. Види скла. Терміни та визначення

ДСТУ 3305.4-96

(ГОСТ 2642.4-97) Вогнетриви та вогнетривка сировина. Методи визначення оксиду алюмінію

ДСТУ 3305.7-96

(ГОСТ 2642.7-97) Вогнетриви та вогнетривка сировина. Методи визначення оксиду кальцію

ДСТУ 3651.0-97 Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назва та позначення

ДСТУ Б А.1.1-22-94 Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. Технологія виготовлення. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-55-94 Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-45-96 Бетони ніздрюваті. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98

(ГОСТ 8269.0-97) Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-72-98

(ГОСТ 8269.1-97) Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України

ДНАОП 12.11-1.01-94 Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом

ДСанПіН 2.2.7.29-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения. (ССБП. Основні положення)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

(ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы определения шума на рабочих местах

(ССБП. Методи визначення шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

(ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

(ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

(ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

(ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

(Охорона природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

(Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю)

ГОСТ 4417-75 Песок кварцевый для сварочных материалов

(Пісок кварцовий для зварювальних матеріалів)

ГОСТ 7031-75 Песок кварцевый для тонкой керамики

(Пісок кварцовий для тонкої кераміки)

ГОСТ 9077-82 Кварц молотый пылевидный. Общие технические условия

(Кварц мелений пилоподібний. Загальні технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 22551-77 Песок кварцевый,

По-украински

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

________________________________________

Будівельні матеріали

ПІСОК КВАРЦОВИЙ

Технічні умови

Будівельні матеріали

ПІСОК КВАРЦЕВИЙ

Технічні умови

Building materials

QUARTZ SAND

Specifications

________________________________________

Чинний від 2008.01.01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на піски кварцові родовищ України: природні, збагачені, усереднені, фракціоновані, мелені (пилокварц), далі відповідно сукупно - продукція.

1.2 Стандарт установлює класифікацію, основні технічні вимоги та методи випробування продукції як сировини для скляної промисловості, виробництва глазурі, емалей, керамічних, фарфоро-фаянсових виробів, зварювальних флюсів, вогнетривів, сухих будівельних сумішей.

ивачем, якщо якість продукції відповідає вимогам нормативних документів за галуззю призначення, піски можуть поставлятися для ливарних виробництв як сировина для фільтрувального матеріалу при водопостачанні, абразивний матеріал, заповнювач для різних видів бетонів та розчинів, наповнювач засобів побутової хімії, полімерних, композиційних матеріалів та фарб, заповнювач і компонент в'яжучого для виробництва силікатного бетону щільної структури, ніздрюватих бетонів, силікатної цегли й каменю, загальнобудівельних робіт, дренажу худий.

1.3 У залежності від призначення та рекомендованих галузей застосування продукція повинна використовуватися згідно з вимогами чинних нормативних документів. Якісні показники продукції повинні відповідати вимогам нормативних документів для конкретних видів матеріалів та виробів.

1.4 При укладанні договору на постачання продукції виробник і споживач можуть обмежити або розширити перелік вимог до продукції.

1.5 Вимоги даного стандарту є обов'язковими (крім обумовлених у тексті як рекомендовані або довідкові).

1.6 Обов' язкові вимоги до виробництва та якості продукції, що забезпечують її нешкідливість і безпечність для здоров'я, життя й майна населення та охорону довкілля, викладені в розділах 6 та 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи :

ДБН В.1.4-1.01-97 Системи форм та правив зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Системи норм та правив зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об' єктів будівництва

ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування у будівництві

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2568-94 Порядок атестації і використання довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2974-95 Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та визначення

ДСТУ 2979-95 Вироби скляні технічні. Терміни та визначення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3165-95 Виробництво скла. Сировина. Терміни та визначення

ДСТУ 3290-95 Виробництво скла. Відіа скла. Терміни та визначення

ДСТУ 3305.4-96

(ГОСТ 2642.4-97) Вогнетриви та вогнетривка сировина. Методи визначення оксиду алюмінію

ДСТУ 3305.7-96

(ГОСТ 2642.7-97) Вогнетриви та вогнетривка сировина. Методи визначення оксиду кальцію

ДСТУ 3651.0-97 Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назва та позначення

ДСТУ б А.1.1-22-94 Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. Технологія виготовлення. Терміни і визначення

ДСТУ б А.1.1-55-94 Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення

ДСТУ б В.2.7-23-95 Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ б В.2.7-43-96 Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ б В.2.7-45-96 Бетони ніздрюваті. Технічні умови

ДСТУ б В.2.7-71-98

(ГОСТ 8269.0-97) Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико - механічних випробувань

ДСТУ б В.2.7-72-98

(ГОСТ 8269.1-97) Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НРБУ- 97 Норми радіаційної безпеки України

ДНАОП 12.11-1.01-94 Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом

ДСанПіН 2.2.7.29-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основні положення. (ССБП. Основні положення)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

(ССБП. Загальні санітарно - гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статичної електрики. Загальні вимоги (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методи визначення шуму на робочих місцях

(ССБП. Методи визначення шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки

(ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

(ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

(ССБП. Роботи вантажно- розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

(ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами

(Охорона природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2874-82 Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю

(Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю)

ГОСТ 4417-75 Пісок кварцевий для зварювальних матеріалів

(Пісок кварцовий для зварювальних матеріалів)

ГОСТ 7031-75 Пісок кварцевий для тонкої кераміки

(Пісок кварцовий для тонкої кераміки)

ГОСТ 9077-82 Кварц мелений пилоподібний. Загальні технічні умови

(Кварц меленій пилоподібний. Загальні технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркіровка вантажів (Маркування вантажів)

ГОСТ 22551-77 Пісок кварцевий