Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Незрима присутність автора обумовлена необхідністю передати читацької аудиторії свою особистісне уявлення про особливості зовнішнього світу, створюючи цілісні образи різних "внутрішніх світів" на основі власного життя й особистого життєвого досвіду. Створення автором життєвого шляху описуваної особистості здійснюється на основі системи подій що відбулися в її житті.

По-английски

The invisible presence of author is conditioned by a necessity to pass reader audience it personality idea about the features of the outer world, creating integral offenses of the different "inner worlds" on the basis of own life and personal vital experience. Creation of course of life of the described personality an author comes true on the basis of the system of events that took place in her life.