Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Zeolite With DHQ - What Is It?

There are a lot of cancer victims that are hearing about zeolite with DHQ for the first time from Robert Sopias (cancer-fighting-strategies.com) who wrote a report entitled "11 Natural Therapies to Conquer Cancer".

Does the book "11 Natural Therapies to conquer Cancer" have any value? well it is written by a guy who has no health background but calls himself a "health consultant". The truth is, he is a brilliant marketer with 11 (and more) products that will cost you hundreds to thousands of dollars a month. Your cancer makes people like Robert Sopias rich. BUT, having said that, do the products he recommends really work??

Well let’s talk about his first recommendation.
Zeolite Enhanced- Now With DHQ

First… what’s the zeolite enhanced with? ENERGIES. Yes you read that right. Robert’s zeolite is enhanced with energies. No cancer fighting super ingredient here, just something so esoteric and ridiculous you have to be deathly ill and in dire need to

По-украински

Цеоліт З DHQ - Що Це?

Є багато жертв раку, які дізнаються про цеоліт з DHQ уперше від Роберта Sopias(рак-бореться-стратегії.com), хто написав, повідомлення називає "11 Природних Терапій Завоювати Рак".

Робить книгу "11 Природних Терапій, щоб завоювати Рак" мають будь-яке значення? добре це пише хлопець, який не має ніякого оздоровчого фону але називає себе "оздоровчим консультантом". Правда є, він - блискучий торговець з 11(і більше) продуктами, які коштуватимуть вам сотні до тисяч доларів місяць. Ваш рак робить людей подібно до багача Роберта Sopias. АЛЕ, сказавши, що, роблять продукцію, яку він рекомендує дійсно робочим??

Добре, дозволяють нам говорити про його першу рекомендацію.
Збільшений Цеоліт- Зараз З DHQ

Спочатку. з чим цеоліт збільшений? ЕНЕРГІЇ. Так ви читаєте це право. Цеоліт Роберта збільшується з енергіями. Немає раку, що захищає інгредієнт вищої якості тут, тільки що-небудь таке таємне і смішний вам доведеться бути смертельним хворим і в жахливій потребі