Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

like to help mum in setting out a festive table! First we discuss the menu.Mum and я suggest different dishes and write down all the ideas on the paper.Then we choose our best ideas and mum writes the shopping list.It is my father who usually goes shopping.

По-украински

подібно, щоб допомогти увійти мовчазним відправлення святкового столу! Спершу ми обговорюємо меню.Мовчазний і я пропонують різні блюда і записують усі ідеї відносно паперу.Потім ми вибираємо свої кращі ідеї і мама пише список покупок.Він - мій батько, який зазвичай ходить магазинам за покупками.