Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

But although we all can have music wherever we go, very few of us have any real idea of hte effect music has on the human system. For many years it has been thought that musical tastes are subjective, that one person will like jazz while another prefers classical music. But recent research in America and Australia has shown that appreciation of music is not a matter of individual taste. Certain types of music have a particular effect on us, whether we like them or not. For instance, some music will help us feel relaxed and peaceful, while other types may be stimulating to the brain, encouraging creativity and curiosity.

По-украински

Але хоча ми усі можемо мати музику, де б ми не go, дуже мало з нас мають будь-яку реальну ідею музики hte ефекту має на людській системі. Впродовж багатьох років це думає, що музичні смаки суб'єктивні, що одній особі сподобається джаз, поки інший віддає перевагу класичній музиці. Але недавнє дослідження в Америці і Австралії показало, що оцінка музики - не тема індивідуального смаку. Певні види музики мають специфічний ефект на нас, чи нам подобаються вони або ні. Наприклад, деяка музика допоможе нам відчути себе невимушеним і мирним, поки інші типи, можливо, бадьорять до мозку, підбадьорливого творчого потенціалу і цікавості.