Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Чому я вирішила стати істориком?

Мені завжди подобались гуманітарні науки. І найкращою з цих наук, на мою думку, є історія. Ця наука даэ змогу подорожувати по різних країнах через вивчення підручників. Їхні традиції, господарство, предмети одягу, житло, стосунки з іншими країнами. Але найбільше мені подобається це вивчення історії нашого краю, тому я думаю обрати кафедру краєзнавства.Завжди у школі я ходила на олімпіади з цього предмету, інколи навіть отримувала призові місця. У мене була дуже хороша вчитилька, яка добре знала свою справу, за що я їй дуже вдячна..

Це і стало поштовхом для вибору моєї майбутньої професії. Я вирішила поступати У Львівський національний університет на історичний факультет. Також, мені надзвичайно сильно подобається це навчальний заклад. Я люблю спілкуватись із дітьми, тому думаю з мене буде добрий вчитель історії. Але щоб здобути цей фах потрібно докласти багато зусиль, щоб отримати цей омріяний диплом.

По-английски

Why did I decide to become a historian?
I always liked humanity/pls. And the best of these sciences, in my opinion, there is history. This science даэ possibility to travel on different countries through the study of textbooks. Their traditions, economy, articles of clothes, accommodation, relationships, are with other countries. But most I like this study of history of our edge, that is why I think to choose the department of study of a particular region.Always at school I went for olympiads from this object, sometimes even got prize places. I had very good вчитилька, which knew the business well, for what I her very beholden. to It and became a push for the choice of my future profession. I decided to enter the Lviv national university on a historical faculty. Also, I extraordinarily strongly like it educational establishment. I like to socialize with children, that is why think from me there will be a kind teacher of history. But, to get this profession it is needed to make many pushes, to get this cherished in dreams diploma. Hope my school dream necessarily