Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The only way to overcome the catastrophe is to put the ocean under great international control

The river Lybid', a local tributary of the Dnipro, contains great amounts of sulphates, lead, zinc, oil products and heavy metals salt

Another labor has been established which will study radiations in Chernobyl zone

the government of Great Britain provides the smoke control program

The problems of acid rains that threatened many forests, made the media start a campaign against industrial pollution

По-украински

Тільки шлях здолати катастрофу - помістити океан під великим гравцем збірної управляють

річковою Либіддю', місцевою даниною Dnipro, що платить, містить великі кількості сульфатів, приводять, цинк, нафтопродукти і важкі метали, солоні

, Інша робоча сила була встановлена, який вивчатиме радіації в Chernobyl, зональний

, уряд Великобританії забезпечує димовий контроль, програмний

проблема кислотний дощ, який погрожує багато ліс, змусив ЗМІ запустив кампанія проти індустріальний забруднення