Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

he promised to send me an e-mail
we are interested in visiting other countries
would you like to coming to the cinema with me
I don"t mind helping my dad in the garden

По-украински

він обіцяв послати мені електронну пошту
ми зацікавлені у відвідуванні інших країн
хіба ви захотіли б до звернення до кіно зі мною
Я надіваю" t розум, що допомагає увійти сад мого папи