Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

. Сторона Договору має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання цього Договору щодо іншої Сторони Договору, яка допустила будь-яке порушення цього Договору. Відмова Сторони від виконання умов цього Договору щодо іншої Сторони Договору не має наслідком припинення Договору щодо третьої сторони Договору, яка не допускала його порушень. Відмова від виконання цього Договору реалізується шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні Договору, стосовно якої має місце відмова, направленого поштою, рекомендованим листом з повідомленням про

По-русски

. Сторона Договора имеет право в одностороннем порядке отказаться от выполнения настоящего Договора относительно другой Стороны Договора, которая допустила любое нарушение настоящего Договора. Отказ Стороны от выполнения условий настоящего Договора относительно другой Стороны Договора не имеет следствием прекращения Договора относительно третьей стороны Договора, которая не допускала его нарушений. Отказ от выполнения настоящего Договора реализуется путем направления письменного сообщения об этом другой Стороне Договора, относительно которой имеет место отказ, направленного по почте, заказным письмом с сообщением о