Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

В конфигурации реализован детальный оперативный учет товаров на складах, обеспечивается полный контроль товарных запасов предприятия в оптовой и розничной торговле. Все складские операции фиксируются с помощью соответствующих документов – поступление товаров, перемещение товаров, реализация товаров, инвентаризация и т.п.

Конфигурация позволяет вести учет товаров на множестве складов (мест хранения). Поддерживается учет товаров в различных единицах измерения (упаковках). Обеспечивается раздельный учет собственных товаров, товаров, принятых и переданных на реализацию, товаров, принятых на ответственное хранение, а также учет возвратной

По-украински

У конфігурації реалізований детальний оперативний облік товарів на складах, забезпечується повний контроль товарних запасів підприємства в оптовій і роздрібній торгівлі. Усі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів - вступ товарів, переміщення товарів, реалізація товарів, інвентаризація і тому подібне
Конфігурація дозволяє вести облік товарів на безлічі складів(місць зберігання). Підтримується облік товарів в різних одиницях виміру(упаковках). Забезпечується роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, товарів, прийнятих на відповідальне зберігання, а також облік поворотної