Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

еферат на тему:

Туреччина

Туреччина – ісламська держава в Західній Азії і Європі. Площа країни – 781 тис. км. кв. Населення – 65 млн. чол. Столиця – Анкара. Форма правління – республіка. Форма територіального пристрою – унітарна держава. Туреччина займає 3 місце в загальному списку найбільш відвідуваних країн. Щорічно на територію цієї країни з'їжджаються 46% від загального числа туристів усього світу, у тому числі з різних регіонів СНД – 12%. Крім покупок, ця країна залучає туристів з усього світу ще і тим, що Туреччина славитися високим комфортом готелів, відмінним сервісом, а саме головне, найдавнішими пам'ятниками історії й архітектури.

Географічне положення.

Туреччина розташована на частині суші, називаною Малою чи Азією Анатолією, що простирається з Азії до Південно - Східної Європи. Мала Азія (Анатолія) омиваеться з півночі Чорним морем, із заходу - Егейським, з півдня - Середземним морем. Анатолію від Європи відокремлюють протоки Босфор і Дарданелли. Гори з півночі і Тавр

По-английски

еферат on a theme :

Turkey

Turkey is the islam state in Western Asia and Europe. An area of country is a 781 thousand km apt. Population is 65 million чол. The capital is Ankara. A form of rule is a republic. A form of territorial device is the unitary state. Turkey occupies 3 places in the general list of the most visited countries. Annually on territory of this country 46 2.86966e-263o down from the incurrence of tourists of the whole world, including from the different regions of the CIS - 12%.0 Except purchases, this country attracts tourists from the whole world yet and that Turkey famous the high comfort of hotels, excellent service, namely main, by the oldest monuments of history and architecture.

the Geographical location.

Turkey is located on part of dry land, називаною Small or by Asia of Анатолією, that extends from Asia to more South, - Eastern Europe. Asia Minor (Anatolii) of омиваеться from a north by the Black sea, westerly - Егейським, from a south - by Mediterranean. From Europe Bosporus and Dardanelles separate channels Anatolii. Mountains are from a north and Brands