Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


Cinema
Cinema has got an important role in the life of any society.The cinema has become the part of the modern way of life.There is no denying the fact that the cinema is an excellent vehicle of culture.Its possibilities are unlimited.In the earliest years of the cinema its power to show the contemporary events was recognized and appreciated .More than anything else this unique quality secured popularity for the film as a new form of instruction and entertainment .That's why the cinema is considered to be one of the best ways of spending one's leisure time.

По-украински

Кіно
Кіно має важливу роль в житті будь-якого суспільства.Кіно стало частиною сучасного способу життя.Немає ніякого заперечення факт, що кіно - чудовий транспортний засіб культури.Його можливості безмежні.У самих ранніх роках кіно його влада, щоб показати сучасні події був визнаний і цінується .Більш ніж що-небудь ще ця унікальна якісна забезпечена популярність для фільму, оскільки нові утворюються з інструкції і розваги .Ось чому покладається, що кіно є одним з кращих способів витрати свого вільного часу.