Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

pituitary gland,thyroid gland,parathyroid glands,pancreas,adrenal glands,gonads(ovaries and testes),pineal gland and thymus gland belong to endocrine glands.mammary,mucous,salivary,lacrimal and sweat glands belong to exocrine ones.

По-украински

гіпофіз, щитовидна залоза, залози прищитовидної залози, підшлункова залоза, надниркові залози, гонади(яєчники і testes), шишковидна залоза і thymus залоза належать до ендокринних залоз.що відноситься грудний залозі, слизовий, слиновий, слізний і залози поту належать до exocrine.