Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

В темную, безлунную и безоблачную ночь на небе видно множество звезд. Кажется, трудно разобраться в этой величественной картине звездного неба, о кото¬рой вдохновенно писал наш великий соотечественник М. В. Ломоносов (1711—1765):

«Открылась бездна звезд полна,
Звездам числа нет, бездне — дна».

Еще трудней представляется задача пересчитать все видимые на небе звезды. Но трудная на первый взгляд, она становится вполне разрешимой, если применить правильные способы ее решения. Эти способы создава¬лись не сразу, а десятилетиями и веками, и первые из них уходят своими корнями в глубокую древность. Именно на заре человеческого общества, когда впервые возникло примитивное производство, уже кочевым пле¬менам необходимо было ориентироваться при переходах с места па место с тем, чтобы отыскать путь к прежним местам стоянок. На более высокой ступени развития человеческого общества, при возникновении земледе¬лия, появилась необходимость вести, хотя бы и грубый, счет времени для

По-украински

У темну, безмісячну і безхмарну ніч на небі видно безліч зірок. Здається, важко розібратися в цій величній картині зоряного неба, про кото¬рій натхненно писав наш великий співвітчизник М. В. Ломоносов (1711-1765) :

"Відкрилася безодня зірок повна,
Зіркам числа немає, безодні - дна".

Ще важче видається завдання перерахувати усі видимі на небі зірки. Але важка на перший погляд, вона стає цілком вирішуваною, якщо застосувати правильні способи її рішення. Ці способи создава¬лись не відразу, а десятиліттями і повіками, і перші з них йдуть своїми коренями в глибоку старовину. Саме на зорі людського суспільства, коли уперше виникло примітивне виробництво, вже кочовим пле¬мінам необхідно було орієнтуватися при переходах з місця па місце з тим, щоб відшукати шлях до колишніх місць стоянок. На більш високому ступені розвитку людського суспільства, при виникненні земледе¬лия, з'явилася необхідність вести, хоч би і грубий, відлік часу для