Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

ОСТРЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИАллергическими реакциями называются болезненные состояния, причиной которых является иммунный конфликт. Известно 4 типа аллергических реакций. Остро протекают только первые три типа. В процессе аллергических реакций происходит повреждение тканей организма каким-либо внешним веществом, которое называется аллергеном. Но они вызывают аллергию не у всех людей, а только у тех, у кого разрушен иммунитет. Аллергия может появляться в любом возрасте. Выраженность ее проявлений различна. Аллергическая реакция развивается, когда аллерген попадает в организм повторно, но иногда возможно развитие реакции и при первом введении аллергена в организм. Проявления аллергических реакций бывают очень разнообразны. Поражаться могут любые органы и ткани организма. Значительно чаще страдают кожа, желудочно-кишечный тракт и дыхательные пути. Аллергические реакции могут быть немедленного (когда развиваются очень быстро, бурно) и замедленного типа (могут развиваться в

По-украински

ГОСТРІ АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇАлергічними реакціями називаються хворобливі стани, причиною яких є імунний конфлікт. Відомий 4 типи алергічних реакцій. Гостро протікають тільки перші три типи. В процесі алергічних реакцій відбувається ушкодження тканин організму якою-небудь зовнішньою речовиною, яка називається алергеном. Але вони викликають алергію не у усіх людей, а тільки у тих, у кого зруйнований імунітет. Алергія може з'являтися у будь-якому віці. Вираженість її проявів різна. Алергічна реакція розвивається, коли алерген потрапляє в організм повторно, але іноді можливий розвиток реакції і при першому введенні алергену в організм. Прояви алергічних реакцій бувають дуже різноманітні. Вражатися можуть будь-які органи і тканини організму. Значно частіше страждають шкіра, шлунково-кишковий тракт і дихальні шляхи. Алергічні реакції можуть бути негайного(коли розвиваються дуже швидко, бурхливо) і уповільненого типу (можуть розвиватися в