Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински


Привіт,куди ти так поспішаєш?
Привіт, спішу до школи на уроки.
О якій годині в тебе починаються уроки?
В половині девятої.
Але зараз двадцять по восьмій.
Ні коли я виходила з дому було двадцять по восьмій,в той час якраз починалося кіно,А дорога з мого дому до школи є довгою,тому я йду десять хвилин.
О вибач мій годинник напевно запізнюється.
Мабуть так,до зустрічі.
До зустрічі.

По-английски

Hello, where do you hurry so?
Hello, hurry to school to lessons.
Oh what hour do lessons begin for you?
In the half of девятої.
But now twenty on eighth.
Not when I went out a house there were twenty on eighth, in that time the cinema began just, And a road from my house to school is long, that is
why I go ten minutes.
Oh I am sorry my clock is probably late.
Presumably so, to meeting.
To meeting.