Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

When it comes to determining if trains are environmentally friendly there are a number of variables that must be looked at including whether or not a train is full,where|how far the train is going and what kind of fuel the train uses. In general, trains that run on diesel emit carbon dioxide, though trains that run on electricity aiso emit fossil fuels so they are not fully ^ clean ^ methods of transportation. However, in relation to other forms of transportation that also emits pollutants trains can emit less and therefore be more environmentally friendly.

По-украински

Коли це прибуває у визначення, якщо навчає екологічно чисті там - ряд змінних, які мають бути, подивився на включення чи або не потяг повний, де|, як далеко потяг going і, який вид палива використання потягу. Взагалі, навчає, це біжить на дизелі випускають вуглекислоту, хоча навчає, це біжить на електрика aiso випускають скам'янілі палива, так що вони - не повністю ^ чисті ^ методи перевезення. Проте, відносно інший утворюється з перевезення, яке також випускає забрудники, навчає може випустити менше і тому бути більшим екологічно friendly.