Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Дитинство. Скільки років ми проводимо у школі! Школа - наш другий дім. І кожен з нас мріє, щоб у цьому домі було тепло і затишно, надійно і спокійно. Цей затишок у школі створюють учні, вчителі, інші працівники.
Я люблю свою школу. Люблю слухати вранці спів дзвоника, який скликає учнів на урок до світлих просторих класних кімнат.
Люблю перерви, на яких можна пограти в м'яча, збігати до їдальні. Ох, ця їдальня! А які там смачні страви!
Люблю цікаві уроки літератури, цікаві задачі з математики. У нашій школі дружний колектив учнів та вчителів. Протягом року проходить багато турнірів, конкурсів, олімпіад, змагань...
До речі, у нас неоднорідна рейтингова система: чим краще навчаєшся, тим ти вище по шкалі рейтингу. Це гарний стимул для учнів. Кожен намагається краще вчитися, бути дисциплінованим. У цій системі присутній елемент азарту. Кожен з нас намагається покращити свій результат, піднятися на вищу сходинку рейтингу.
Я люблю свою школу. У ній прекрасні талановиті викладачі. Вони

По-английски

Childhood. How many years we conduct at school! School is our second house. And each dreams of us, that in this house it was warm and comfortably, reliably and calmly. This comfort at school is created by students, teachers, other workers.
I love the school. Like to listen singing of bluebell, that drums up students to a lesson to the light spacious class rooms, in the morning.
Love interruptions, on that it is possible to play at a ball, run back to the dining-room. Oh, this dining-room! And what there delicious foods!
Love the interesting lessons of literature, interesting tasks from mathematics. At our school friendly collective of students and teachers. Many tournaments, competitions, olympiads, competitions, pass for a year...
By the way, for us heterogeneous rating system: than study better, that you higher on the scale of rating. It is a good stimulus for students. Everybody tries better to study, to be disciplined. In this system present element of ardour. Each of us tries to improve the result, walk up the higher step of rating.
I love the school. In her wonderful talented teachers. They