Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

"If your girlfriend is two months pregnant, it might be too late," he'd said. "These pills are really for people who are only a few weeks pregnant. But she can try them, can't she?"
"Perhaps she aborted the baby in the night," the handsome young man thought nervously. "Perhaps Dorothy isn't feeling well enough to come to classes this morning."
But at a quarter after nine, the door of the room opened quietly and Dorothy came in. She was very pale. She sat down next to the young man and put her books on her desk. She wrote a few words on a page of her notebook, tore out the page, and passed it to him.

По-украински

"Якщо ваша подруга - два місяці, вагітні, це, можливо, є б надто пізно," він має говорив. "Ці пігулки є дійсно для людей, які є тільки декількома вагітними тижнями. Але вона може пробувати їх, не може вона"?
"Можливо вона викинула малюка вночі," ставний молодий чоловік думав нервово. "Можливо Дороті не відчуває досить добре, щоб прибути в класи сьогодні з ранку".
Але в кварталі після дев'яти, двері кімнати відкрилися спокійно і Дороті увійшла. Вона була дуже бліда. Вона сіла поряд з молодим чоловіком і помістила її книги про її стіл. Вона написала декілька слів на сторінці її записника, вирвала сторінку, і передавала це до нього.