Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Distribution is the transport of a drug from the bloodstream to tissue sites where it will be effective, as well as to sites where the drug may be stored, metabolized, or eliminated from the body. Once a drug reaches its intended destination, the drug molecules move from blood through cellular barriers to various tissues. These barriers include the walls of blood vessels, the walls of the intestines, the walls of the kidneys, and the special barrier between the brain and the bloodstream that acts as a filtration system to protect the brain from exposure to potentially harmful substances.

По-украински

Поширення - транспорт наркотика від кровотоку до місць тканини, де це буде ефективно, також як і до місць, де наркотик, можливо, збережений, засвоїв, або виключив від тіла. Як тільки наркотик досягає свого місця призначення, що призначається, наркотичні молекули рухаються від крові через клітинні бар'єри для різних тканин. Ці бар'єри включають стіни кровоносних судин, стін кишечників, стін нирок, і спеціального бар'єру між мозком і кровотоком, який служить системою фільтрації, щоб захистити мозок від виставляння до потенційно шкідливих субстанцій.