Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Как-то Большие Числа решили отдохнуть, расслабиться и отправились в трактир. Были там русские Большие Числа: Ворон, Колода, Тьма и знатные иностранцы: братья-близнецы Миллиард и Биллион, а также Триллион, Квадрильон, Квинтильон и Секстиллион.

Обедают они, как полагается, блинами с икоркой, фужеры бьют, цыгане перед ними пляшут, баня топится, словом, все как полагается при большом загуле. А Нолик их обслуживает. Бегает бедный туда-обратно, как заводной. То одно подай, то другое, то стекло собери, то в печку дровишек подбрось… И еще пинки и тычки получает. Нерасторопный, мол.

– Что ты вертишься у меня под ногами? – рявкнул Ворон.

– Не место ему среди нас, высокой знати, – сказал Квадрильон, – пусть катится вон.

А Колода просто дала ему подзатыльник.

Нолик терпел-терпел, не выдержал, с какой стати он будет мучиться? И ушел работать в другой трактир.

А наши знатные гуляки без работящего Нолика стали обычными Единицами, и спесь с них сразу сошла. Ищут они его теперь, да где его найдешь,

По-украински

Якось Великі Числа вирішили відпочити, розслабитися і відправилися до шинку. Були там російські Великі Числа: Ворон, Колода, Пітьма і знатні іноземці : брати-близнюки Мільярд і Більйон, а також Трильйон, Квадрильйон, Квінтильйон і Секстильйон.
Обідають вони, як покладається, млинцями з ікрою, фужери б'ють, цигани перед ними танцюють, лазня топиться, словом, все як покладається при великому загулі. А Нуль їх обслуговує. Бігає бідний туди-назад, як заводний. То одно подай, то інше, то скло збери, то в піч дрівець підкинь. І ще стусани і стусани отримує. Нерозторопний, мовляв.
- Що ти крутишся у мене під ногами? - гаркнув Ворон.
- Не місце йому серед нас, високій знаті, - сказав Квадрильйон, - нехай котиться геть.
А Колода просто дала йому запотиличник.
Нуль терпел-терпел, не витримав, з якої статі він мучитиметься? І пішов працювати до іншого шинку.
А наші знатні гуляки без працьовитого Нуля стали звичайними Одиницями, і пиха з них відразу зійшла. Шукають вони його тепер, та де його знайдеш