Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Текст для перекладуОлимпиада по биологии. 9 класс. Ответы.


Задание 1. Задание содержит вопросы, к каждому из которых даны несколько вариантов ответа; среди них только один – верный. Отметьте верный ответ, подчеркнув его.

(КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 40)

1. Основным структурным и функциональным элементом организма человека является:

а – Орган; б – Клетка; в – Ткань.

2. Кто из перечисленных ученых предложил термин «экология» и дал определение этой науке?

а - Жан Батист Ламарк; б - Чарлз Дарвин;

в - Эрнст Геккель; г - Климент Аркадьевич Тимирязев.

3. Насекомых среди других членистоногих можно узнать по наличию у них:

а – Хитинового покрова; б – Трех пар ног;

в – Членистых конечностей; г – Отделов тела.

4. Наследственная информация в клетке зашифрована в молекулах:

а – АТФ; б – ДНК; в – Белков.

5. Какова роль

По-украински

Текст для перекладуОлимпиада по біології. 9 клас. Відповіді.


Завдання 1. Завдання містить питання, до кожного з яких дані декілька варіантів відповіді; серед них тільки один - вірний. Відмітьте вірну відповідь, підкресливши його.

(КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ - 40)

1. Основним структурним і функціональним елементом організму людини є:

а - Орган; би - Клітина; у - Тканина.

2. Хто з перерахованих учених запропонував термін " екологія" і дав визначення цій науці?

а - Жан Батист Ламарк; би - Чарлз Дарвін;

у - Ернст Геккель; г - Климент Аркадійович Тимирязев.

3. Комах серед інших членистоногих можна дізнатися по наявності у них:

а - Хітинового покриву; б - Трьох пар ніг;

у - Членистих кінцівок; г - Відділів тіла.

4. Спадкова інформація в клітині зашифрована в молекулах:

а - АТФ; би - ДНК; у - Білків.

5. Яка роль