Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Vigilance cases
The Medical Devices Directives and UK Regulations place a clear and mandatory reporting requirement on medical device manufacturers. This is known as the ‘vigilance system’. Reports submitted to the MHRA by device users may also be classified as vigilance cases if they meet the relevant criteria. These vigilance criteria are described in the MEDDEV – the EU guidance document for medical device manufacturers on the implementation of the vigilance system.
Copies of the MEDDEV and the associated MHRA guidance are available on the website.
In 2010 the number of individual incident reports recorded as ‘vigilance’ rose to 4,733 (3,293 in 2009). This continues the generally rising trend seen over recent years.

По-украински

Випадки пильності
Медичні Директиви Пристроїв і БРИТАНСЬКІ Правила розміщують ясну і обов'язкову повідомляючу вимогу до медичних виготівників пристрою. Це відомо як 'Система пильності'. Повідомляє представляється MHRA користувачами пристрою, можливо, також класифікується як випадки пильності, якщо вони відповідають релевантним критеріям. Ці критерії пильності описуються в MEDDEV - документ керівництва ЄС для медичних виготівників пристрою на виконанні системи пильності.
Копії MEDDEV і асоційоване керівництво MHRA доступні на вебсайті.
У 2010 число індивідуальних випадкових повідомлень записало, оскільки 'пильність' піднялася до 4,733(3,293 в 2009). Це триває загалом, піднімаючись тенденцію, оглянуту недавні роки.