Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Step 5: Eliminate Instructional Time for Those Students Who Demonstrated Mastery
Students who demonstrate mastery of the learning objectives should have the opportunity for acceleration or enrichment activities. Students should be allowed to miss those class sessions, activities, or reading that will cover those objectives, and previously mastered materials should be replaced with new and stimulating material that is more closely aligned with students' abilities and learning speed.

По-украински

Крок 5: Виключають Інструктивний Час для Тих Студентів, Які Продемонстрували Владу
Студенти, які демонструють владу повчальних цілей, повинні мати можливість для прискорення або діяльність збагачення. Студентам треба дозволятися пропустити ті класові сесії, діяльність, або читаючи, це покриє ті цілі, і заздалегідь освоїв матеріали треба бути заміненим з новим і бадьорить матеріал, який більший близько, вирівняв із здібностями студентів' і вивчаючи швидкість.