Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Кристофер Джонс - английский языковой учитель. Он... (быть) всегда хорошим в языках в школе, таким образом, он... (решает) получить степень на французском и немецком языке. Когда он... (конец) его университетские исследования, он... (начинает) преподавать в средней школе в Англии. Два года спустя однако он... (встречает) кого-то случайно, кто... (предлагает) ему работу обучающий английский язык иностранным студентам во время долгих летних каникул. Его студенты... (быть) взрослыми и он... (наслаждается) работой очень. Он скоро... (находит) его...

больше интересоваться обучением его собственного языка иностранцам чем иностранные языки английским школьникам.

С тех пор он... (специализируется) на этой работе. Он... (находит), что одно из преимуществ работы было то, что она позволила ему найти работу почти всюду в мире. Сначала он... (идет) в Африку в течение 2 лет, и затем он... проводит год в Аравии. После этого он... (идет) в Грецию где он... (работа) в течение прошлых 3 лет. Он...

По-украински

Крістофер Джонс - англійський мовний учитель. Він.. (бути) завжди хорошим в мовах в школі, таким чином, він.. (вирішує) отримати міру на французькій і німецькій мові. Коли він.. (кінець) його університетські дослідження, він.. (починає) викладати у середній школі в Англії. Через два роки проте він.. (зустрічає) когось випадково, хто.. (пропонує) йому роботу повчальна англійська мова іноземним студентам під час довгих літніх канікул. Його студенти.. (бути) дорослими і він.. (насолоджується) роботою дуже. Він скоро.. (знаходить) його.. більше цікавитися навчанням його власної мови іноземцям чим іноземні мови англійським школярам.
Відтоді він.. (спеціалізується) на цій роботі. Він.. (знаходить), що одна з переваг роботи була те, що вона дозволила йому знайти роботу майже усюди у світі. Спочатку він.. (йде) в Африку впродовж 2 років, і потім він.. проводить рік в Аравії. Після цього він.. (йде) в Грецію де він.. (робота) впродовж минулих 3 років.
<<--- on-line translation is limited --->>