Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

У XVI—XVII століттях Лавра стала головним центром протидії духовній експансії католицького Заходу, символом та втіленням національної самосвідомості українців, їх власного, віддільного од московського, духовного шляху. Печерські агіографічні, богослужбові, богословські та історичні видання прославляли велике історичне минуле та духовність «Росії»,— адже саме так — «Росією» (з наголосом на першому складі), «Русією», «Роксоланією» — називали тоді Україну; за Московією ж ця самоназва закріпилася значно пізніше — в часи Петра І, і з того часу використання в українських стародруках цього топоніму стало в устах російських шовіністів одним із доказів того, що «вашої України ніколи не

По-русски

В XVI - XVII веках Лавра стала главным центром противодействия духовной экспансии католического Запада, символом и воплощением национального самосознания украинцев, их собственного, отделительного от московского, духовного пути. Печерские агиографические, богослужбові, богословские и исторические издания прославляли большое историческое прошлое и духовность "России", - ведь именно так - "Россией"(с ударением на первом слоге), "Русією", "Роксоланією" - называли тогда Украину; за Московией же эта самоназва закрепилась значительно позже - во времена Петра І, и с того времени использование в украинских старопечатных книгах этого топониму стало в устах русских шовинистов одним из доказательств того, что "вашей Украины никогда не