Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Overview of the ECB’s communication related to the provision of liquidity[1]

Provision of liquidity in euro

4 March 2010

ECB announces details of refinancing operations with settlement up to 12 October 2010

In view of economic and financial market developments, the Governing Council of the ECB decided to continue the gradual phasing-out of its non-standard operational measures.

Specifically, the Governing Council decided to continue conducting its main refinancing operations (MROs) as fixed rate tender procedures with full allotment for as long as necessary, and at least until the end of this year’s ninth maintenance period on 12 October 2010. This tender procedure will also remain in use for the Eurosystem’s special-term refinancing operations with a maturity of one maintenance period, which will continue to be conducted for as long as needed and at least until the ninth maintenance period of 2010. The fixed rate in these special-term refinancing operations will be the same as

По-украински

Короткий огляд комунікації ECB, пов'язаної із забезпеченістю ліквідністю[1]

Забезпеченість ліквідністю в євро

4 2010

березневий ECB анонсує деталі фінансування додатково дій з поселенням аж до 12 жовтня 2010

Зважаючи на економічний і фінансовий розвитки ринку, Керівна Рада ECB вирішила продовжити gradual його нестандартного оперативний зважений.

Особливо, Керівна Рада вирішила продовжити проведення його головних фінансуючих додатково дій(MROs) як фіксованих процедур пропозиції норми з повним розподілом для, поки необхідно, і щонайменше до кінця дев'ятого ремонтного періоду цього року 12 2010 жовтня. Ця ніжна процедура також залишиться у використанні для терміну спеціальної пропозиції Євросистеми, що фінансує додатково дії із зрілістю одного ремонтного періоду, який продовжуватиме проводитися, поки треба і щонайменше до дев'ятого ремонтного періоду 2010. Фіксована норма у них термін спеціальної пропозиції, що фінансує додатково дії, буде тим же, як