Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


The purpose of the tourist Internet-portal "UkrTourism" - "Vacation and travel in Ukraine ", is granting the detailed information on vacation and tourism in Ukraine, popularization of tourist objects and sights, its unique places and little-known values, as well as creation of attractive tourist image of Ukraine.

We want to overview as much rounds, kinds of tourism as possible, and also all vacation spots in Ukraine, by companies and private entrepreneurs. For this purpose we assist owners of tourist objects and travel agencies to place free of charge information on hotels, hotels, bases of rest, sanatoria, and also various rounds.

По-украински

Мета туристичного internet-portal "UkrTourism" - "Канікули і подорож в Україні ", надають детальну інформацію відносно канікул і туризму в Україні, популяризація туристичних об'єктів і зору, його унікальних місць і маловідомих цінностей, також як і створення привабливого туристичного зображення України.

Ми хочемо до короткого огляду як багато кругів, види туризму як тільки можливий, а також усі відпускні місця в Україні, компаніями і приватними підприємцями. Для цієї мети ми допомагаємо власникам туристичних об'єктів і туристичних агентств, щоб розмістити безкоштовну інформацію відносно готелів, готелів, основ відпочинку, санаторіїв, а також різних кругів.