Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The term has traditionally referred to housing areas that were once relatively affluent but which deteriorated as the original dwellers moved on to newer and better parts of the city, but has come to include the vast informal settlements found in cities in the developing world.[4]

По-украински

Термін традиційно послався на житлові області, які були одного разу відносно рясні, але який псувався, оскільки оригінальні мешканці пішли далі до новіших і кращих частин міста, але прийшов включати великі неформальні поселення, знайдені в містах у світі, що розвивається.[4]