Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

MUST HAVE HOTEL EXPERIENCE in FRONT DESK, RESERVATIONS or PBX

$10.00 per hour - Mon-Fri 8:30am-5pm

Looking for an energetic individual with administrative skills wanting to learn and grow!

Responsibilities for this Position
- administrative support to the Sales team
- finalizing food

По-украински

ПОВИНЕН МАТИ ГОТЕЛЬНИЙ ДОСВІД в ПРИЙМАЛЬНІ, РЕЗЕРВАЦІЯХ або PBX

$10.00 за годину - П'ятниця Понеділка 8:30am-5pm

Шукаючи енергетичного індивідуума з адміністративними навичками, що хочуть
вивчитися і рости!

Відповідальність за цю Позицію
- адміністративна підтримка Комерційній команді
- завершуючи їжу