Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗДІЙСНЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
В ПАТ «ДОНГОРБАНК»

(нова редакція)


м. Донецьк, 2010р.ЗМІСТ

1. Загальні положення -------------------------------------------------------------------------------------3
2. Організація роботи операційних кас ----------------------------------------------------------------5
3. Загальні вимоги до оформлення касових документів --------------------------------------------9
4. Порядок здійснення прибуткових касових операцій -------------------------------------------13
5. Порядок здійснення видаткових касових операцій ---------------------------------------------18
6. Порядок визначення платіжності банкнот і монет та вилучення з обігу для
дослідження сумнівних банкнот (монет) -------------------------------------------------------- 21
7. Обробка, формування і пакування готівки -------------------------------------------------------24
8. Порядок видачі грошових чекових книжок та бланків векселів

По-русски

ПОЛОЖЕНИЕ

Об ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В ПАТ "ДОНГОРБАНК"

(новая редакция)


г. Донецк, 2010р.СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения -------------------------------------------------------------------------------------3
2. Организация работы операционных касс ----------------------------------------------------------------5
3. Общие требования к оформлению кассовых документов --------------------------------------------9
4. Порядок осуществления прибыльных кассовых операций -------------------------------------------13
5. Порядок осуществления расходных кассовых операций ---------------------------------------------18
6. Порядок определения платіжності банкнот и монет и исключения из обращения для
исследование сомнительных банкнот (монет) -------------------------------------------------------- 21
7. Обработка, формирование и упаковка наличности -------------------------------------------------------24
8.
<<--- on-line translation is limited --->>