Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Civil engineers typically apply the principles of geotechnical engineering, structural engineering, environmental engineering, transportation engineering and construction engineering to residential, commercial, industrial and public works projects of all sizes and levels of constructions.
Surveying is the process by with a surveyor measures certain dimensions that generally occur on the surface of the earth. Surveying equipment, such as levels and theodolites, are used for accurate measurement of angular deviation, horizontal, vertical and slope distances. With computerizations, electronic distance measurement (EDM), total stations, GPS surveying and laser scanning have supplemented (and to a large extent supplanted) the traditional optical instruments.

По-украински

Цивільні інженери зазвичай застосовують принципи геотехнічної розробки, структурної розробки, екологічної розробки, транспортної розробки і конструкції, що споруджує до житлового, комерційного, індустріального, і громадськість створює проекти усіх розмірів і рівні конструкцій.
Розгляд - процес близько з інспектором зважений певні виміри, які загалом відбуваються на поверхні землі. Розглядаюче устаткування, як наприклад рівні і теодоліти, використані для точного виміру кутового відхилення, горизонталі, вертикальні і похилі відстані. З комп'ютеризаціями, електронний вимір(EDM) відстані, повні станції, розгляд GPS і лазерний перегляд додали(і до великої протяжності витіснив) традиційні оптичні інструменти.