Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Крім перелічених, існують й інші класифікації контрольної діяльності.
Зупинимося на видах контролю, які детерміновані місцем суб'єкта в системі державних органів (перша класифікаційна група).
1. Контроль з боку органів законодавчої влади (нормативний контроль).
Це вид контролю, який здійснюється Верховною Радою України згідно з Конституцією України і прийнятими відповідно до неї нормативними актами з даного питання.
Згідно з Конституцією України Верховна Рада здійснює контроль за:
- виконанням державного бюджету (п. 4 ст. 85);
- діяльністю Кабінету Міністрів (п. 13 ст. 85, ст. 87, ст. 113);
- використанням наданих Україні від іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України (п. 14 ст.

По-русски

Кроме перечисленных, существуют и другие классификации контрольной деятельности.
Остановимся на видах контроля, какие детерминированные местом субъекта в системе государственных органов (первая классификационная группа).
1. Контроль со стороны органов законодательной власти (нормативный контроль).
Это вид контроля, который осуществляется Верховной Радой Украины согласно Конституции Украины и принятым в соответствии с ней нормативным актам по данному вопросу.
Согласно Конституции Украины Верховная Рада осуществляет контроль за:
- выполнением государственного бюджета (п. 4 в. 85);
- деятельностью Кабинета Министров (п. 13 в. 85, ст. 87, ст. 113);
- использованием предоставленных Украине от иностранных государств, банков, международных финансовых организаций ссуд, не предвиденных Государственным бюджетом Украины (п. 14 в.