Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Текст для перекладуThe brain is divided into left and right halves, or hemispheres, each of which generally controls the opposite side of the body. Each out: The left is best at verbal tasks, such as logical reasoning, speaking, and reading; the right is the best at nonverbal tasks, such as spatial perception, pattern recognition, and expression

По-украински

Текст для перекладуThe мозок є ділився відправився і правильні половини, або півкулі, кожен з якого загалом управляє протилежною стороною тіла. Кожен: ліва сторона краща в усних завданнях, як наприклад логічне міркування, кажучи, і читання; право є кращим в невербальних завданнях, як наприклад просторове сприйняття, розпізнавання образів, і вираження