Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


Ann: Past industrial activities have polluted some of the land in our city. This land may be dangerous for people`s health and the environment unless it's cleaned up.

Dan: The world`s population continues to rise, and people want to expect more and more things. More and more housing is needed. Most people want to own cars. More cars require new roads to be built. The amount of waste and rubbish is increasing. Pollution is the issue of major concern everywhere in the world nowadays.

По-украински

Енн: Минула індустріальна діяльність забруднила частину із землі в нашому місті. Ця земля, можливо, небезпечна для здоров'я людей і довкілля, якби тільки це забирається.

Ден: всесвітнє населення продовжує підніматися, і люди хочуть чекати ще і ще речі. Ще і ще, заселяючи потрібний. Найбільше людей хочуть володіти автомобілями. Більше автомобілів вимагають, щоб нові дороги були будувався. Кількість відходів і погані зростає. Забруднення - результат великого підприємства скрізь у світовому теперішньому часі.