Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

H rain that contains pollution from factories, power station, etc., which cause damage to forests
I fuels, such as coal or oil. Burning these fuels causes a lot of carbon gases to be released into the atmosphere
J very dangerous waste materials, for example, from nuclear power stations or chemical factories

По-украински

Дощ H, який містить забруднення від фабрик, енергетичної станції, і т.п., які заподіюють збиток для лісів
Я палива, як наприклад вугілля або олія. Горіння цих палив викликає багато вуглецевих газів, які звільнені в атмосфері
J дуже небезпечні пустинні матеріали, наприклад, від атомних станцій або хімічних фабрик