Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Also, the requirements for management positions in our bank have been clearly communicated during
the last year and most of you will study in one of the Academies sooner or later. And last but not least,
every manager is responsible for his or her own learning and development - but we are not and cannot
be aware of everybody's life-planning. So, an open application system should help in this respect.

По-украински

Також, впродовж вимог для позицій управління в нашому банку ясно повідомляється
минулий рік і більшість з вас вивчиться в одній з Академій рано чи пізно. І хоч і останній, але не менше важливий,
кожен менеджер відповідальний за нього або її власне вивчення і розвиток - але нас немає і не може
будьте обізнані про кожне планування життя. Так, відкрита прикладна система повинна допомогти увійти цю повагу.