Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1. Paper money issued in the US consists almost entirely of Federal Reserve Notes which are issued by the 12 Federal Banks in the Federal Reserve System .
2. Money used like property or precious metals – as store of wealth people can save for future purchases.
3. At the end of the 19-th and beginning of the 20-th centuries the US went through a period of rapid economic concentration characterized by a merger of small companies into bigger ones.
4. When I borrowed “Economic Considerations” from the library I found some pages missing.

По-украински

1. Банкноти, випущені в США, полягають майже повністю Федеральних Запасних Записів, які імітовані 12 Федеральними Банками у Федеральній Запасній Системі .
2. Гроші використовували подібно до property або дорогоцінних металів - оскільки магазин людей багатства може зберегти для майбутніх покупок.
3. У кінці 19-th і починаючись 20-th століть, США пройшли через період швидкої економічної концентрації, що характеризується злиттям маленьких компаній у більших.
4. Коли я позичив "Економічні Розгляди" у бібліотеки, я знайшов деяку відсутність сторінок.