Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

ИТАЛИЯ Итальянская Республика, государство в Южной Европе, имеющее выход к Средиземному морю. Занимает территорию, расположенную к югу от Альп, Апеннинский полуостров и два крупных острова в Средиземном море – Сардинию и Сицилию, а также множество более мелких островов. На суше Италия граничит с Францией на северо-западе, со Швейцарией и Австрией на севере и со Словенией на северо-востоке.

Название «Италия» впервые использовали греки для обозначения южной оконечности Апеннинского полуострова, где они поселились в 8–7 вв. до н.э. Территория Италии составляла ядро Римской империи, отсюда античная цивилизация Средиземноморья проникла в Западную Европу. После падения Западной Римской империи в 5 в. н.э. эта территория неоднократно подвергалась нападениям извне, и ее политическое единство было утрачено. Она превратилась в «географическое понятие», в быстро менявшуюся мозаику небольших государств, княжеств и королевств, враждовавших между собой и становившихся объектами притязаний

По-украински

ІТАЛІЯ Італійська Республіка, держава в Південній Європі, що має вихід до Середземного моря. Займає територію, розташовану на південь від Альп, Апеннінський півострів і два великі острови в Середземному морі - Сардинію і Сицилію, а також безліч дрібніших островів. На суші Італія граничить з Францією на північному заході, зі Швейцарією і Австрією на півночі і із Словенією на північному сході.

Назву "Італія" уперше використали греки для позначення південного краю Апеннінського півострова, де вони оселилися в 8-7 вв. до н.е. Територія Італії складала ядро Римської імперії, звідси антична цивілізація Середземномор'я проникла в Західну Європу. Після падіння Західної Римської імперії в 5 ст. н.е. ця територія неодноразово піддавалася нападам ззовні, і її політична єдність була втрачена. Вона перетворилася на "географічне поняття", в мозаїку невеликих держав, князівств і королівств, що ворогували між собою і домагань, що ставали об'єктами, що швидко мінялася