Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Mass Media refers to all forms of media that are open to and accessible by the public.
This includes newspapers, television, internet, magazines, radio etc. Following are the
advantages and disadvantages of mass media to the society:
Advantages:
- Information
- News
- Entertainment
- Communication ( specifically for internet)
- Product reviews
Disadvantages
- Can lead to wrong perceptions
- unrest
- Panic

По-украински

Засоби масової Інформації посилаються на все утворюється зі ЗМІ, це є відкриваються і доступний громадськістю.
Це включає газети, телебачення, інтернет, журнали, радіо, і т.п., Слідуючи є
переваги і недоліки засобів масової інформації до суспільства:
Переваги:
- Інформація
- Новини
- Розвага
- Комунікація( особливо для інтернету)
- огляди Продукту
Недоліки
- Може призводити до неправильних сприйнять
- хвилювання
- Паніка