Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Для того щоб вигідно продати квартиру необхідно врахувати певну кількість чинників. Таких як подача оголошень в газети або на дошки оголошень, яку інформацію в них розмістити, адже для найбільшого ефекту інформація, розміщена в оголошенні, повинна бути зрозумілою і доступною для читача. Якщо вам зателефонували, важливим фактором буде спілкування з покупцем. Також на продаж вплине те, як ви організуєте показ квартири, яким чином ви розповісте про недоліки й переваги, і багато іншого.

Будь-яку квартиру при правильному підході можна продати дорожче її вартості, але варто не врахувати декілька нюансів і угода провалитися. Наскільки ви все грамотно робите, залежить і швидкість продажу, адже продаж може тривати дуже тривалий час і в кінцевому підсумку можна продати її за безцінь, але і можна все зробити навпаки.

Знаючи, що покупець збирається робити ремонт у своїй майбутній квартирі, ви не приведете її в сприятливий стан, і тим самим зробите величезну помилку, оскільки зовнішній вигляд квартири дуже важливий, і сильно впливає на вибір покупця. Для одних покупців це буде психологічним впливом, а в інших скластися враження про вас. У будь-якому випадку зовнішній вигляд квартири повинен бути сприятливим і розташовує.

Загалом, перед продажем необхідно буде привести квартиру в оптимальний стан. Я не кажу про те, що буде потрібно зробити дорогий ремонт, проте косметичний ремонт доведеться зробити, або принаймні, усунути впадають в очі недостаткі.Еслі в квартирі матися старі меблі яку ви не плануєте забирати, її необхідно буде винести, оскільки квартира не захаращена меблями здається більш просторной.Помніте, що всі гроші, які ви витратите на підготовку квартири, в кінцевому підсумку повернуться до вас у багато разів

По-русски

Для того, чтобы выгодно продать квартиру необходимо учесть определенное количество факторов. Таких как подача объявлений в газеты или на доски объявлений, какую информацию в них разместить, ведь для наибольшего эффекта информация, размещенная в объявлении, должна быть понятной и доступной для читателя. Если вам позвонили по телефону, важным фактором будет общение с покупателем. Также на продажу повлияет то, как вы организуете показ квартиры, каким образом вы расскажете о недостатках и преимуществах, и много других.

Любую квартиру при правильном подходе можно продать дороже ее стоимости, но стоит не учесть несколько нюансов и соглашение провалиться. Насколько вы все грамотно делаете, зависит и скорость продажи, ведь продажа может длиться очень длительное время и в конечном итоге можно продать ее за бесценок, но и можно все сделать наоборот.

Зная, что покупатель собирается производить ремонт в своей будущей квартире, вы не приведете ее в благоприятное состояние, и тем же сделаете огромную ошибку, поскольку внешний вид квартиры очень важен, и сильно влияет на выбор покупателя. Для одних покупателей это будет психологическим влиянием, а в других сложиться впечатление о вас. В любом случае внешний вид квартиры должен быть благоприятным и располагает.

В целом, перед продажей необходимо будет привести квартиру в оптимальное состояние. Я не говорю о том, которое будет нужно произвести дорогой ремонт, однако косметический ремонт придется произвести, или по крайней мере, устранить бросаются в глаза недостаткі.Еслі в квартире иметься старая мебель которую вы не планируете забирать, ее необходимо будет вынести, поскольку квартира не загромождена мебелью кажется более просторной.Помніте, что все деньги, какие вы потратите на подготовку квартиры, в конечном итоге вернутся к вам во много раз