Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

One of the main environmental problems that is evident in today’s world is pollution. There are several forms of pollution that occur in the environmental and therefore they pose a very big threat to the existence of the organisms. One form of pollution is air pollution. Air pollution includes all contaminants that are found in the atmosphere and can either be in form of particles or gases. These substances are considered harmful to an organism because they can cause poisoning or even kill. Sources of air pollution can be human based or natural. In today’s world however, human beings have dominated in producing increasing amounts of pollution since they account for the majority of the pollutants that are released into the air.

In addition to the problem of air pollution, another environmental problem facing the world to day is the damping of wastes in the environment. Human beings often damp wastes which is very dangerous and hazardous to the organisms. Due the continued growth of

По-украински

Одна з головних екологічних проблем це очевидно в сьогоднішньому світі - забруднення. Там декілька утворюється із забруднення, це відбувається в екологічному і тому вони представляють дуже велику загрозу існуванню організмів. Один утворюються із забруднення - повітряне забруднення. Повітряне забруднення включає усі забрудники, які знаходяться в атмосфері, і можуть або бути утворюються з часток, або гази. Ці субстанції вважають шкідливим до організму, тому що вони можуть викликати отруєння або навіть вбивають. Джерела повітряного забруднення можуть бути людськими базував або природний. У сьогоднішньому світі, проте, люди очолювали в створенні збільшення кількостей забруднення відколи вони дають звіт про більшість забрудників, які звільняються в повітрі.
На додаток до проблеми повітряного забруднення, інша екологічна проблема, облицювальна світ до дня, - демпфування відходів в довкіллі. Люди часто вологі відходи який дуже небезпечний і ризикований до організмів. Точно безперервне зростання