Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Текст для перекладуПрограмма Victoria 3.4

I.Назначение

Программа ориентирована на широкий круг пользователей ПК, и предназначена для тестирования, сервисного обслуживания и помощи при восстановлении информации с любых жестких дисков с интерфейсами IDE и Serial ATA. Программа представляет собой полностью готовое решение для всесторонней, глубокой, и в тоже время максимально быстрой оценки реального технического состояния HDD. В ней собраны возможности большинства фирменных диагностических утилит для HDD, и другие полезные функции, имеющиеся в ATA стандарте на современные жесткие диски, однако нет ограничений на поддерживаемые модели.

Цель написания freeware версии - помочь вовремя обнаружить неисправность жесткого диска. Также программа защищает интересы профессиональных ремонтников, ибо своевременное обнаружение болезни - залог успешного её лечения. Нередко пользователь остается в неведении о состоянии жесткого диска, вплоть до серьезной его аварии, когда уже ничего нельзя сделать

По-украински

Текст для перекладуПрограмма Victoria 3.4

I.Призначення

Програма орієнтована на широке коло користувачів ПК, і призначена для тестування, сервісного обслуговування і допомоги при відновленні інформації з будь-яких жорстких дисків з інтерфейсами IDE і Serial ATA. Програма є повністю готовим рішенням для усебічної, глибокої, і в теж час максимально швидкої оцінки реального технічного стану HDD. У ній зібрані можливості більшості фірмових діагностичних утиліт для HDD, і інші корисні функції, наявні в ATA стандарті на сучасні жорсткі диски, проте немає обмежень на підтримувані моделі.

Мета написання freeware версії - допомогти вчасно виявити несправність жорсткого диска. Також програма захищає інтереси професійних ремонтників, бо своєчасне виявлення хвороби - запорука успішного її лікування. Нерідко користувач залишається в невіданні про стан жорсткого диска, аж до серйозної його аварії, коли вже нічого не можна зробити