Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Apart from political science, IR draws upon such diverse fields as economics, history, international law, philosophy, geography, social work, sociology, anthropology, psychology, women's studies/gender studies, and cultural studies / culturology. It involves a diverse range of issues including but not limited to: globalization, state sovereignty, international security, ecological sustainability, nuclear proliferation, nationalism, economic development, global finance, terrorism, organized crime, human security, foreign interventionism and human rights.

По-украински

Не кажучи вже про політологію, IR тягне на таких різноманітних полях як економіка, історія, міжнародне право, філософія, географія, громадська робота, соціологія, антропологія, психологія, вивчення роду жіночих вивчень/, і культурний вивчення / culturology. Це включає різноманітний ряд проблем, у тому числі але не обмежив: глобалізація, державний суверенітет, міжнародна безпека, екологічний стійкий розвиток, поширення ядерної зброї, націоналізм, економічний розвиток, глобальні фінанси, тероризм, організована злочинність, людська безпека, іноземний interventionism і права людини.